Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach

Poznaj " Barwy ¦l±ska"

Kolekcja Sztuki Intuicyjnej Pana Stanisława Trefonia powstawała przez 55 lat. Celem, jak to okre¶la Pan Stanisław " zbieractwa" jest uratowanie od zapomnienia i pokazanie tego co niedoceniane- prac samorodnych artystów. Arty¶ci Ci silnie wpisuj± się w kulturę plastyczn± ¦l±ska już od pocz±tku XX wieku. Jak mówi sam twórca kolekcji " nie my¶lałem że czeka mnie taki ogrom pracy, i że budowanie kolekcji nigdy się nie skończy".

Podczas tych 55 lat kolekcja urosła do imponuj±cych rozmiarów, prace 265 autorów to 2200 obrazów olejnych ponad 600 grafik i linorytów, 230 eksponatów rzeĽby w węglu, które s± unikatem na skalę europejsk±. Przełomowym wydarzeniem dla kolekcji szukaj±cej od lat miejsca na siedzibę było podpisanie umowy o współpracy, między Starost± tarnogórskim Józefem Korpakiem a kolekcjonerem Stanisławem Trefoniem.

Od grudnia 2006 roku siedzib± kolekcji jest Zamek w Nakle ¦l±skim. W tej dawnej rezydencji hrabiów Henckel von Donnersmarck, jak nigdzie indziej na ¶wiecie, mog± Panstwo spotkać ¶wiat, pełen kolorów, rado¶ci, rodzinnych i przyjacielskich spotkań, przemysłowy i słoneczny pejzaż - obraz naszej rodzinnej ziemi utrwalony na płótnie.

Prace te tworzyli między innymi tacy arty¶ci jak: Teofil Ociepka, Erwin Sówka, Paweł i Leopold Wróbel, Juliusz Marcisz, Ewald Gawlik, Rudolf Riedel. W tak krótkim okresie czasu Galeria " Barwy ¦l±ska" znalazła swe miejsce na mapie kulturalnej Regionu i nie tylko. W¶ród 12 tysięcy go¶ci którzy odwiedzili

Galerie s± ludzie z całego ¶wiata, o czym ¶wiadcz± wpisy w Kronice. Galeria to nie tylko wystawy w Nakle ¦l, to też wystawy propaguj±ce Sztukę Plastyczn± ¦l±ska organizowane w dużych o¶rodkach kulturalnych Polski - Warszawa, Kraków,Przemy¶l, Katowice, Płock, Radom, Bielsko- Biała, Cieszyn, jak i małe lokalne Domy Kultury - Piekary ¦l. Pyskowice, Brzeziny ¦l, D±brówka, Kochłowice, Radzionków, Olsztynek. Poza granicami naszego kraju prace z kolekcji podziwiali mieszkańcy - Dessau, Ratingen, Rapersvil, Monachium. Do końca roku prace można zobaczyć w konsulacie polskim w Lille pod Paryżem.

Galeria to nie tylko obrazy to także budzenie i budowanie ¶wiadomo¶ci regionalnej, przykładem spotkania, organizowane wraz z Przymierzem ¦l±skim przybliżaj±ce historię i kulturę naszej ziemi, składajace się - oprócz wystaw - z koncertów, prelekcji i gawęd. Od roku 2008 działa w zamku "Galeria Twórców Lokalnych" zorganizowana i prowadzona przez Wydział Kultury Starostwa Powiatowego. Stwarza ona szanse na prezentację i konsultacje ¶rodowiskowe wielu twórcom z okolicznych gmin.

Galeria jest wymarzonym miejscem do prowadzenia ciekawych zajęć i wykładów z zakresu edukacji regionalnej i plastycznej, a dla szerokiemu kręgowi odbiorców stwarza możliwo¶ć zapoznania się ze specyfik± kultury ¶l±skiej. Wielu ciekawych doznań estetycznych życz± Państwu opiekunowie galerii.
Galeria
Barwy ¦l±ska
Nakło ¦l±skie, ulica Parkowa 1; tel.: 0-32 284 59 78
projekt strony powstał przy współudziale
Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach
realizacja:
Portal Powiatu Tarnogórskiego